กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวง สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
Avatar

Some text..

Some other text..Interests

News W3Schools Labels Games Friends Games Friends Food Design Art Photos


Login

User:
Pass:


สมาชิก 1,031 คน

   
   วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ณ สวนปาล์ม เฮลท์ตี้ รีสอร์ท ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[2]เมื่อ 23ส.ค.62 อ่านต่อ..
   วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ณ สวนปาล์ม เฮลท์ตี้ รีสอร์ท ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง เป็นวิทยากร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[11]เมื่อ 22ส.ค.62 อ่านต่อ..
   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรม R-Photo hotel จ.นครพนม 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[21]เมื่อ 14ส.ค.62 อ่านต่อ..
   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โดยมี นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมติดตาม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[11]เมื่อ 13ส.ค.62 อ่านต่อ..
   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โดยมี นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตาม ณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[16]เมื่อ 13ส.ค.62 อ่านต่อ..
   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โดยมี นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตาม ณ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[16]เมื่อ 13ส.ค.62 อ่านต่อ..
ข่าวการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Avatar

นายการุณ สกุลประดิษฐ์


Some other text..

Some other text..
ADS