กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวง สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
Avatar

Some text..

Some other text..Interests

News W3Schools Labels Games Friends Games Friends Food Design Art Photos


Login

User:
Pass:


สมาชิก 1,031 คน

   
   วันที่ 7 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[5]เมื่อ 10ก.ย.62 อ่านต่อ..
   วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายณัฏฐพล. ทีปสุวรรณ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[5]เมื่อ 6ก.ย.62 อ่านต่อ..
   วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ TFE ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[3]เมื่อ 6ก.ย.62 อ่านต่อ..
   วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษาสกุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่มีผลงานที่ดีที่ขยายผลต่อยอดในระดับพื้นที่จังหวัดและภาคและติดตามสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษา ปฐมวัยต่อเนื่อง ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[18]เมื่อ 4ก.ย.62 อ่านต่อ..
   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีนวัตกกรมที่ดีมีการขยายผลต่อยอด ได้มอบหมาย ให้ คณะกรรมการฯโดยการนำของ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผอ.โรงเรียนบ้านนาแก พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาปฐมวัย ศธจ.สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร และ ผอ.โรงเรียนดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีนวัตกรรมที่ดีมีการขยายผลต่อยอด และติดตามสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อเนื่องยั่งยืน ในพื้นที่ ศธจ.สกลนคร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[5]เมื่อ 3ก.ย.62 อ่านต่อ..
   วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ 11 มอบหมายให้ นายออมสิน ขาวสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการศึกษาฯ ภายใต้โครงการ TFE ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[34]เมื่อ 2ก.ย.62 อ่านต่อ..
ข่าวการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Avatar

นายการุณ สกุลประดิษฐ์


Some other text..

Some other text..
ADS