กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวง สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
Avatar

Some text..

Some other text..Interests

News W3Schools Labels Games Friends Games Friends Food Design Art Photos


Login

User:
Pass:


สมาชิก 1,031 คน

   
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกับลูกเสือ ยุวกาชาดจิตอาสา ได้ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือ ยุวกาชาดจิตอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[9]เมื่อ 9ต.ค.62 อ่านต่อ..
   วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 18.30น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชําติ / องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธี และ ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[12]เมื่อ 3ต.ค.62 อ่านต่อ..
   วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางสาววนิดา แก่นท้าว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายอธิปัตย์ ภูมิทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาด้านการศึกษาระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[12]เมื่อ 3ต.ค.62 อ่านต่อ..
   เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ศธภ.๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง จังหวัดนครพนม 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[34]เมื่อ 24ก.ย.62 อ่านต่อ..
   วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีนายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการอบรมฯ รับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 3/62“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ พี ซี คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[9]เมื่อ 24ก.ย.62 อ่านต่อ..
   วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นายออมสิน ขาวสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ประชุมคณะกรรมการโครงการ TFE (Teams For Education) ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
โพสต์โดย[วนิดา]เปิด[30]เมื่อ 19ก.ย.62 อ่านต่อ..
ข่าวการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Avatar

นายการุณ สกุลประดิษฐ์


Some other text..

Some other text..
ADS