ชื่อ - นามสกุล :นายวรัท พฤกษากุลนันท์
ตำแหน่ง :รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :