ชื่อ - นามสกุล :นางสาววนิดา แก่นท้าว
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ช่วยราชการที่ สนง. กพร. สป. ศธ.)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :