หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ศธภ.11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสกลนคร
โดย : admin
อ่าน : 214
ศุกร์์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายศัจธร วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค 14  ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการการเตรียมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร