หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
โดย : admin
อ่าน : 172
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายศัจธร วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 และคณะ เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมิราม่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรพงษ์  สารแสน)