หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
อ่าน : 310
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางสาวลาวรรณ กาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายอธิปัตย์ ภูมิทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายธีรพงษ์ สาระแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว