วันที่ 8 มกราคม 2561 นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 11 รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จังหวัดสกลนคร ซึ่ง กองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น.....   

 วันที่ 8 มกราคม 2561 นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 11 รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จังหวัดสกลนคร ซึ่ง กองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุปกรณ์ฯ ทั้งหมดจำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 1)โรงเรียนบ้านชะโนด 1 อ.หว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร 2)โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 3)โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 4)โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล อ.บ้านแพง จ.นครพนม 5)โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 6)โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต [11]
ศธภ.11 จัดโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [11]
โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคฯ [16]
ศธภ.๑๑ ร่วมพิธีมอบโต๊ะ และเก้าอี้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [25]
ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคฯ [32]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com