นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑.....   

 วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๘๐.๓๐ น. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) และ ๑๓ (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) และการประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมริเวอร์ซิตี้ ชั้น ๒ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๑ และ นายชอุ่ม กรไกร  รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๓ พร้อมด้วย นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  และนายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ

         ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนงานการตรวจราชการทุกสังกัด ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ และ ภาค ๑๓ จำนวน ๑๘๐ คน เข้าร่วมประชุม

เครดิต ภาพ ข่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ ร่วมงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ [21]
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2561 [25]
ศธภ.๑๑ ร่วมพิธีรดน้ำเพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ [58]
ศธภ.11 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ [78]
ศธภ.11 จัดการประชุมชี้เเจงคณะทำงานการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย [75]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com