สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาคในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ภายในงานมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ.....   

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาคในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ภายในงานมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาคในพื้นที่ และ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 11 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเข้าร่วมโครงการคือผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุม ไอฮอล โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
เชิญชวนประชุมและวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2567 [685]
ศธภ. 11 จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค [9614]
ศธภ.๑๑ มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2018 [71578]
ศธภ.๑๑ ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑ [71972]
ศธภ.๑๑ มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [71436]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com