วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ต้อนรับคณะติดตามเชิงบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉีงเหนือ) โดยมีนายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เดินทางตอนรับคณะ และ ดำเนินการประชุมสร้างการรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลการดำเนินงาน และศึกษาสภาพที่ตั้งสำนักงาน ณ ห้องประชุมเกษมสันต์ ชั้น 5 โรงเเรม พีซีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....   

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ศธภ.11 ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [247]
โครงการติดตามเชิงบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายฯ โดย สนย.สป.ศธ. [1003]
เชิญชวนประชุมและวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2567 [2075]
ศธภ. 11 จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค [10996]
ศธภ.๑๑ มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2018 [72771]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com