เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โดยมี นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมติดตาม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : โดย นายสุริยา  ศิริบุรี


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายณัฏฐพล. ทีปสุวรรณ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายณัฏฐพล. ทีปสุวรรณ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม

นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ TFE ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ TFE ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่มีผลงานที่ดีขยายผลต่อยอดในระดับพื้นที่จังหวัด

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษาสกุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่มีผลงานที่ดีที่ขยายผลต่อยอดในระดับพื้นที่จังหวัดและภาคและติดตามสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษา ปฐมวัยต่อเนื่อง ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีนวัตกกรมที่ดีมีการขยายผลต่อยอด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีนวัตกกรมที่ดีมีการขยายผลต่อยอด ได้มอบหมาย ให้ คณะกรรมการฯโดยการนำของ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผอ.โรงเรียนบ้านนาแก พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาปฐมวัย ศธจ.สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร และ ผอ.โรงเรียนดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีนวัตกรรมที่ดีมีการขยายผลต่อยอด และติดตามสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อเนื่องยั่งยืน ในพื้นที่ ศธจ.สกลนคร

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการศึกษาฯ ภายใต้โครงการ TFE

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ 11 มอบหมายให้ นายออมสิน ขาวสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการศึกษาฯ ภายใต้โครงการ TFE ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร