เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดประชุมการดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาคสู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด.....   

 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดประชุมการดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาคสู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข่าวสารผลงานกิจกรรม นวัตกรรม ของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาบริหารการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้หน่วยงาน องค์กรอื่น ตลอดจนสาธารณชน ได้รับทราบโดยทั่วถึงกันเพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงเเรมสกลเเกรนด์ พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ศธภ.11 ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [203]
โครงการติดตามเชิงบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายฯ โดย สนย.สป.ศธ. [961]
เชิญชวนประชุมและวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2567 [2030]
ศธภ. 11 จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค [10953]
ศธภ.๑๑ มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2018 [72768]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com