อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
  20 มิ.ย. 2559: บัญชีแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม เปิด (593) ครั้ง วนิดา
  20 มิ.ย. 2559: คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม เปิด (604) ครั้ง วนิดา
  16 มิ.ย. 2559: แนวทางการปฏิรุปการศึกษา เปิด (328) ครั้ง วนิดา
  15 มิ.ย. 2559: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เปิด (468) ครั้ง วนิดา
  15 มิ.ย. 2559: สถานี ก.ค.ศ.แนวปฏิบัติของ กศจ. เปิด (266) ครั้ง วนิดา
  10 มิ.ย. 2559: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นฯ เปิด (560) ครั้ง วนิดา
  24 พ.ค. 2559: บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เปิด (528) ครั้ง วนิดา
  24 พ.ค. 2559: คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.) เปิด (419) ครั้ง วนิดา
  22 พ.ค. 2559: เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู "คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน" 13 พฤษภาคม 2559 เปิด (619) ครั้ง วนิดา
  21 พ.ค. 2559: infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เปิด (190) ครั้ง วนิดา
  26 เม.ย. 2559: การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ เปิด (146) ครั้ง วนิดา
  20 เม.ย. 2559: คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป538/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เปิด (275) ครั้ง วนิดา
  20 เม.ย. 2559: คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป525/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เปิด (190) ครั้ง วนิดา
  20 เม.ย. 2559: คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป501/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เปิด (190) ครั้ง วนิดา
  20 เม.ย. 2559: ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ. เปิด (145) ครั้ง วนิดา
  19 เม.ย. 2559: ที่ตั้ง พื้นที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค เปิด (129) ครั้ง วนิดา
  19 เม.ย. 2559: คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป407/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด เปิด (440) ครั้ง วนิดา
  19 เม.ย. 2559: คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป406/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด เปิด (1218) ครั้ง วนิดา
  19 เม.ย. 2559: คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค เปิด (177) ครั้ง วนิดา
  19 เม.ย. 2559: คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สป389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค เปิด (245) ครั้ง วนิดา
เลือกหมวดหนังสือ :     
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com