อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
  19 เม.ย. 2559: ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เปิด (87) ครั้ง วนิดา
  19 เม.ย. 2559: ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เปิด (192) ครั้ง วนิดา
  19 เม.ย. 2559: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เปิด (86) ครั้ง วนิดา
  19 เม.ย. 2559: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เปิด (78) ครั้ง วนิดา
เลือกหมวดหนังสือ :     
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com