วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
9ต.ค.62
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกับลูกเสือ ยุวกาชาดจิตอาสา ได้ดำเนินการจั
90-ไม่มีผลโหวต-
3ต.ค.62
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชําติ / องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 18.30น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกีย
120-ไม่มีผลโหวต-
3ต.ค.62
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาด้านการศึกษาระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที
110-ไม่มีผลโหวต-
24ก.ย.62
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ศธภ.๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ดำเนินการจัดประชุ
330-ไม่มีผลโหวต-
24ก.ย.62
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการอบร
90-ไม่มีผลโหวต-
19ก.ย.62
การประชุมคณะกรรมการโครงการ TFE (Teams For Education) ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้า
300-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ย.62
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ระดับภาค “โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ
450-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ย.62
การจัดงานสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานสัมมน
380-ไม่มีผลโหวต-
10ก.ย.62
นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
วันที่ 7 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที
330-ไม่มีผลโหวต-
6ก.ย.62
นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายณัฏฐพล. ทีปสุวรรณ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่
280-ไม่มีผลโหวต-
6ก.ย.62
นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ TFE ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบั
150-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.62
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่มีผลงานที่ดีขยายผลต่อยอดในระดับพื้นที่จังหวัด
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษาสกุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค6 ปฏิบัติหน้าท
470-ไม่มีผลโหวต-
3ก.ย.62
การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีนวัตกกรมที่ดีมีการขยายผลต่อยอด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติ
190-ไม่มีผลโหวต-
2ก.ย.62
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการศึกษาฯ ภายใต้โครงการ TFE
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่
1150-ไม่มีผลโหวต-
30ส.ค.62
ติดตามกระติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6
550-ไม่มีผลโหวต-
30ส.ค.62
ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการจัดประชุมปฏิ
540-ไม่มีผลโหวต-
23ส.ค.62
พิธีเปิดโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบ
680-ไม่มีผลโหวต-
22ส.ค.62
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินโครงการ Coaching Teams เ
740-ไม่มีผลโหวต-
14ส.ค.62
โครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติ
550-ไม่มีผลโหวต-
13ส.ค.62
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระท
290-ไม่มีผลโหวต-