วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
26มิ.ย.62
ประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งศรีอุดมและอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู้โรงเรียนคุณภาพ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านกุดเรือ นำโดย นางเสริมสวย วงศ์ด้วง ผู
110-ไม่มีผลโหวต-
26มิ.ย.62
โรงเรียนบ้านกุดเรือ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านกุดเรือ นำโดยนางเสริมสวย วงศ์ด้
70-ไม่มีผลโหวต-
11มิ.ย.62
สนง ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ออกประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตัวแทน สพป สกลนคร เขต ๒ ที่โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพ 126
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ออกประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ต
730-ไม่มีผลโหวต-
1เม.ย.62
ภาพโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที
โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอทีซึ่ง
1270-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.62
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 10”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดงาน “เกียรติยศเรา
8500-ไม่มีผลโหวต-
20มี.ค.62
สพป สกลนคร เขต ๒ อบรม ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ดำเนินการอบรม และ
2260-ไม่มีผลโหวต-
18มี.ค.62
กำกับ ติดตาม บำบัด รณรงค์ต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในสถานศึกษา
กำกับ ติดตาม บำบัด รณรงค์ต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในสถานศึกษา
8130-ไม่มีผลโหวต-
18มี.ค.62
เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
2100-ไม่มีผลโหวต-
15มี.ค.62
รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
15มี.ค.62 นักเรียนและคณะครู ร.ร.บ้านกราม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เดินรณรงค์การเลือ
1740-ไม่มีผลโหวต-
14มี.ค.62
ผอ.รร.ลับแลศรีวิทยา สพม.39 เร่งขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา สังกัดสำนักงาน
2430-ไม่มีผลโหวต-
14มี.ค.62
รร.ลับแลศรีวิทยา สพม.39 ระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รร.ลับแลศรีวิทยา สพม.39 ระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เสนอโค
1920-ไม่มีผลโหวต-
11มี.ค.62
โรงเรียนบ้านนาเลิงร่วมกันจัดทำป้าย และเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
วันที่ 8 มีนาคม 62 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลิงร่วมกันจัดทำป้ายแ
700-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.62
สพป.ขอนแก่น เขต 5 โรงเรียน ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5 โรงเรียน ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
6610-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.62
เชิญชวนร่วมงาน "เปิดบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สู่อนาคตใหม่"
ขอเชิญชวนร่วมงาน "เปิดบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สู่อนาคตใหม่" ในวันที่ 13 ม
1260-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.62
อบรมโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป.นภ.เขต1
1230-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.62
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันนี้ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ได้ เข้าร่วมประ
1320-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.62
การเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนบ้านเมืองเสือ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสา
1210-ไม่มีผลโหวต-
7มี.ค.62
การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จ.มหาสารคาม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขต สพม 26 และ ท่าน ศน.อ
1470-ไม่มีผลโหวต-
5มี.ค.62
"เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561" โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นายธรรมนูญ บุญงอก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร พร้อมด้วย
920-ไม่มีผลโหวต-
5มี.ค.62
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
5มี.ค.62 ผู้บริหารโรงเรียนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมร
750-ไม่มีผลโหวต-