วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
10ก.ย.62
นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
วันที่ 7 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที
40-ไม่มีผลโหวต-
6ก.ย.62
นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายณัฏฐพล. ทีปสุวรรณ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่
50-ไม่มีผลโหวต-
6ก.ย.62
นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ TFE ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบั
30-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.62
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่มีผลงานที่ดีขยายผลต่อยอดในระดับพื้นที่จังหวัด
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษาสกุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค6 ปฏิบัติหน้าท
170-ไม่มีผลโหวต-
3ก.ย.62
การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีนวัตกกรมที่ดีมีการขยายผลต่อยอด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติ
50-ไม่มีผลโหวต-
2ก.ย.62
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการศึกษาฯ ภายใต้โครงการ TFE
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รอง ศธภ 6 ปฏิบัติหน้าที่
340-ไม่มีผลโหวต-
30ส.ค.62
ติดตามกระติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6
270-ไม่มีผลโหวต-
30ส.ค.62
ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการจัดประชุมปฏิ
190-ไม่มีผลโหวต-
23ส.ค.62
พิธีเปิดโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบ
260-ไม่มีผลโหวต-
22ส.ค.62
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินโครงการ Coaching Teams เ
360-ไม่มีผลโหวต-
14ส.ค.62
โครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติ
420-ไม่มีผลโหวต-
13ส.ค.62
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระท
240-ไม่มีผลโหวต-
13ส.ค.62
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร  ผู้ตรวจราชการกระท
270-ไม่มีผลโหวต-
13ส.ค.62
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โรงเรียนมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระท
370-ไม่มีผลโหวต-
13ส.ค.62
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร  ผู้ตรวจราชการกระท
370-ไม่มีผลโหวต-
10ส.ค.62
ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบ
240-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.62
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในเขตตรวจราชการที่ 11
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายออมสิน ขาวสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์กา
340-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.62
ประชุมสร้างการรับรู้เข้าใจแนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยและการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวสุกัญญา ชิณศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาก
170-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.62
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ณโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โพธิ์คำอนุสรณ์ อำเภอเจริศิลป์ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ประเมินสถานศึษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้
140-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.62
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเร
130-ไม่มีผลโหวต-