อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
28ก.ย.60
ศธภ.๑๑ ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
วันที่ 28 กันยายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 นำโดย ดร. สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
1280-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.60
ศธภ.11 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
1880-ไม่มีผลโหวต-
21ก.ย.60
ศธภ.11 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 2560 บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา
1140-ไม่มีผลโหวต-
21ก.ย.60
ศธภ.11 ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร
วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้ตรวจราช การกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) และผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
1370-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ย.60
ศธภ. 11 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 นำโดย ดร. สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 11 พร้อมคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
1240-ไม่มีผลโหวต-
12ก.ย.60
งานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 พร้อมบรรยาย
1940-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.60
คณะกรรมการตรวจ ติดตามการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาค
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาค ได้แก่ เทคโนโลยีพานิชยการบ้านม่วง โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง อำเภ
980-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.60
คณะกรรมการตรวจ ติดตามการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาค
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาค ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย และโรงเรียนคำสร้อยพิทยาส
910-ไม่มีผลโหวต-
20ก.ค.60
ศธภ.11 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในโครงการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เเละความเป็นพลเมืองในสถานศึกษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมนางสาวสุภาพร จันฤษไชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในโครงการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมฯ
1170-ไม่มีผลโหวต-
19ก.ค.60
รองศึกษาธิการภาค ๑๑ ร่วมพิธีเปิด และรับเกียรติบัตรงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร. สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ ร่วมพิธีเปิดและรับเกียรติบัตรงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิทยา จันทร์
1840-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ค.60
ศธภ.11 จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
1480-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ค.60
ดร.สถิตย์. ศิริธรรมจักร รองศธภ.11 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม รร.บ้านยางโล้น อ.ภูพาน/บ้านอูนโคก. อ.นิคมน้ำอู
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 11 พร้อมด้วยนายออมสิน ขาวสะอาด ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายวัชระ อันโยธา ผอ.กลุ่มตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยม รร.บ้านยางโล้น อ.ภูพาน/บ
1360-ไม่มีผลโหวต-
25ต.ค.59
ศธภ.11 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันปิยะมหาราช
นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต 23 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ 11 นำผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดพร้อมด้วยข้าราชการ ทหารตำรวจ ประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อร
3400-ไม่มีผลโหวต-
15ก.ย.59
ศธภ.11 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนด้วย Smart Card
สพฐ. ได้มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการจัดการอบรมเพื่อทดลองนำร่องการใช้ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียนรายคนและระบบผลการเรียนรู้นักเรียนรายคนระดับมัธยมศึกษา(SGS) เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการศ
5950-ไม่มีผลโหวต-
19มิ.ย.59
คณะ กศจ.ใน ศธภ.๑๑ เข้าร่วมประชุมสัมมนา กศจ.ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กคศ. จัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด
7300-ไม่มีผลโหวต-
15มิ.ย.59
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ศึกษาธิการภาค ๑๑ ประชุม กศจ.นครพนม ครั้งที่ ๕
เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่
9230-ไม่มีผลโหวต-
11มิ.ย.59
การสัมมนาทางวิชาการ คตป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มกลุ่มตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ คตป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิ
5780-ไม่มีผลโหวต-
10มิ.ย.59
การขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคอิสาน
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาก
6820-ไม่มีผลโหวต-
3มิ.ย.59
ศึกษาธิการภาค11 เปิดบ้านการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการศึกษา
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผช.เลขาธิการ กพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค11 เป็นประธานพิธีเปิดงาน“เปิดบ้านการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการศึกษา” สพป.สกลนครเขต 3 และบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา”
4200-ไม่มีผลโหวต-
18พ.ค.59
การประชุม กศจ.สกลนคร ครั้งที่๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร(กศจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
18930-ไม่มีผลโหวต-

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com