อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
13พ.ค.59
ประชุม กศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้ง
24490-ไม่มีผลโหวต-
13พ.ค.59
ประชุม กศจ.นครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/
33690-ไม่มีผลโหวต-
25เม.ย.59
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ศึกษาธิการภาค ๑๑ ประชุม กศจ.นครพนม
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จัดประชุม คศจ.นครพนม ครั้งที่๒/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม
6920-ไม่มีผลโหวต-
24เม.ย.59
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ศธ.ภาค๑๑ เยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
เมื่อเร็วๆ นี้ ในโอกาสที่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๑ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเข้าประชุม กศจ.สกลนคร ได้แวะเยี่ยมชมสำนัก
4890-ไม่มีผลโหวต-
24เม.ย.59
การประชุม กศจ.สกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร(กศจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
23550-ไม่มีผลโหวต-
23เม.ย.59
ศธ.ภาค๑๑ เตรียมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศลุ่มน้ำโขง
เมื่อเร็วๆนี้ นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ๑๑ นำผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบูรณาการพ
3160-ไม่มีผลโหวต-
19เม.ย.59
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๑ ในโอกาสเดินทางมาประชุม กศจ.มุกดาหาร
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๑ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ณ อาคารสำนั
6300-ไม่มีผลโหวต-
12พ.ค.47
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษาฯ ผู้เข้ารับกา
810-ไม่มีผลโหวต-
5พ.ค.47
ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศธภ.๑๑ มอบหมายให้นางสาววนิดา แก่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลภารกิจด้านข้อมูลข่่าวสารบนเว็
750-ไม่มีผลโหวต-
4พ.ค.47
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ/ผู้แทนศธภ.11ตรวจบูรณาการพื้นที่จังหวัดนครพนม
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม
730-ไม่มีผลโหวต-
3พ.ค.47
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดสกลนคร
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดสกลนคร
920-ไม่มีผลโหวต-
21เม.ย.47
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ/ผู้แทนศธภ.11ตรวจบูรณาการพื้นที่จังหวัดสกลนคร
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ/ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 11(ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล/ผอ.กลุ่มตรวจราชการ) ตรวจบูรณาการพื้นที่จังหวัดสกลนคร และลงพื้นที่ ติดตามนโยบายการบริหารจัดการขยะฯ/แ
640-ไม่มีผลโหวต-
12เม.ย.47
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ รวมใจช่วยน้ำท่วม
ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม โรงเรีย
550-ไม่มีผลโหวต-
8เม.ย.47
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ รวมใจช่วยน้ำท่วม
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ พร้อมบุคลากร มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและให้กำลังใจกับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนบ้านพิมานท่า โรงเรียนบ้านปากบัง อำเภอนาแก จัง
930-ไม่มีผลโหวต-
7เม.ย.47
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ รวมใจช่วยน้ำท่วม
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๑ พร้อมด้วย ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ และบุคคลากรทุกคน ได้มอบข้าวสาร น้ำดื่มให้กับโรงเร
650-ไม่มีผลโหวต-
7เม.ย.47
ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ พร้อมบุคลากร ได้ให้กำลังใจและมอบข้าวสาร น้ำดื่มแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ พร้อมบุคลากร ได้มอบข้าวสาร น้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย คือ โรงเรียนบ้านสมสะอาด โรงเรียนบ้านพันนา โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอ
1040-ไม่มีผลโหวต-

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com