เอกสาร หนังสือ ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  
เรียน :
เนื้อหา : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มอำนวยการ
แนบไฟล์ :
[]201993091050.pdf]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 3 ก.ย. 2562 ip:182.52.135.124 เปิด : 19 ครั้ง