หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  
เรียน :
เนื้อหา : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มนโยบายและแผน
แนบไฟล์ :
[]20161218095700.pdf]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 18 ธ.ค. 2559 ip:1.1.155.198 เปิด : 229 ครั้ง