หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่  
เรียน :
เนื้อหา : การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 สถิตย์ ศิริธรรมจักร ปี พ.ศ. 2557
กลุ่มงาน/ฝ่าย : ยุทธศาสตร์และแผน
แนบไฟล์ :
[]2017718112612.doc]
[2012927162305.pdf]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 18 ก.ค. 2560 ip:182.52.135.217 เปิด : 198 ครั้ง