หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : เอกสารงานประกอบการบรรยายขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  
เรียน :
เนื้อหา : เอกสารงานประกอบการบรรยายขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มตรวจราชการ
แนบไฟล์ :
[]2017912111230.pdf]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 12 ก.ย. 2560 ip:182.52.135.196 เปิด : 144 ครั้ง