หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
เรียน : หน่วยงานในสังกัด
เนื้อหา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : นโยบายและแผน
แนบไฟล์ :
[]201839013614.pdf]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 9 ส.ค. 2560 ip:1.46.203.252 เปิด : 135 ครั้ง