เอกสาร หนังสือ ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานเจ้างเหมาบริการ (นักวิชาการศึกษา พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานธุรการ)  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ ***รายละเอียดตามไฟล์แนบ***
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มอำนวยการ
แนบไฟล์ :
[]201994153538.pdf]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 4 ก.ย. 2562 ip:182.52.91.148 เปิด : 111 ครั้ง