ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธภ.11

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ...

Read More »

การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สช. และ กศน. โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เกษม  คำมุงคุ ...

Read More »

การติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

นศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ...

Read More »

การติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิ ...

Read More »

การติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ...

Read More »

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสา ...

Read More »