Monthly Archives: พฤษภาคม 2023

ศธภ.11 ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จุดเน้นนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ว ...

Read More »