ศึกษาธิการภาค 11

 

 

                                                นายสมใจ วิเศษทักษิณ
                                         ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่
                                            ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
                                                     โทรศัพท์ 0810552048

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*