กลุ่มอำนวยการ

นางปราณี  สาไพรวัน

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 083-3379955
อีเมล์ pranee@reo11.go.th

นายเจตจันทร์ ผาจันทร์ยอ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวกนกภัณฑ์ ผาพรม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสำรวย เฉิดจินดา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 นางอรวรรณ์  วงค์แต้ม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวทักษิณา คำชมภู

พนักงานทำความสะอาด

นายอรรถพร เกษมสานต์

พนักงานขับรถยนต์

นายอนันต์ ลือชัย

พนักงานขับรถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*