กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางปฐมาภรณ์  แพงดี

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ 087-2317431
อีเมล์ pattamporn@reo11.go.th

นายสุริยา  ศิริบุรี

พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ suriya@reo11.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*