การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ ดร. เกษม  คำมุงคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ชั้น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*