ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ ในกลุ่มนักเรียนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*