ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ณ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 มอบหมายให้นายเกษม คำมุงคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ณ จังหวัดมุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*