การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี2567

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2567 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประเภเรื่องสั้น และบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้า
ประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ไฟล์เอกสารประกาศนี้  ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*