วิสัยทัศน์ (Vision) : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Hot News !

head title reo

22-09-2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิก...

22-09-2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิก...

03-09-2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ร่วมเป...

03-09-2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษ...

30-08-2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึ...

29-08-2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11...

25-08-2565

วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึก...

24-08-2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษา...

23-08-2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อม...

22-08-2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11...

18-08-2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภ...

13-08-2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ร่วมพ...

12-08-2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทางศ...

11-08-2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมจ...

11-08-2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้า...

09-08-2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ...

09-08-2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาต...

04-08-2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

head title pr

head title pr

head title download

head title download

head title download

head title download

head title download

right1

right2 1

right3 1

right4

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการบนเว็บไซต์เพียงใด

Banner3