ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศธจ.นครพนม

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10