ศธภ.11 มอบนโยบายในการดำเนินงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9