ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศธจ.สกลนคร

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

1

2

3

4

6

7