ศธภ.11 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมโครงการกระทรวงศึกษาสัญจร

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายสังวาล ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมโครงการกระทรวงศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11