ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based)

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการภาค 11 และศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ด้านการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษาของ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

01

02

03

04

05

06