ศธภ.11 ร่วมกับ กองทุน Mizuho Asian Fund มอบอุปกรณ์กี่ฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ความดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นายเกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นประธานมอบอุปกรณ์กี่ฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ความดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ทั้งนี้ กองทุน Mizuho Asian Fund ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 - 2564 จำนวน 12 โรงเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10