ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 17/2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 17/2564 ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

1

2

3

4