นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมรองศึกษาธิการจังหวัดสกลนครและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

1

2

3

4

5

6

7

8