ศธภ.11 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนนาหว้าพิทยา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนนาหว้าพิทยา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ

1

2

3

4

5

6

7

8