1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  5. กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
next
prev

กลุ่มอำนวยการ

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0-4271-8898  โทรสาร 0-4271-1111  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.