สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0-4271-8898  โทรสาร 0-4271-1111