กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวลาวรรณ  กาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 081-9274875
อีเมล์ lawan@reo11.go.th

นายมาวิน ประการแก้ว

นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ mawin@reo11.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*