กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายอธิปัตย์  ภูมิทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ 095-2162921
อีเมล์ artipud@reo11.go.th

นางสาวนิโลบล คำมุงคุณ

พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรการศึกษา
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ niloboon@reo11.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*