การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สช. และ กศน. โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เกษม  คำมุงคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สช. และ กศน. โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*