ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*