ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการศึกษาโฮมสคูล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการศึกษาโฮมสคูล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*